De vijf Dhyani Boeddha's, of grote boeddhas van Wijsheid, zijn een centraal kenmerk van de Tibetaanse boeddhisme. Ze zijn vaak te vinden in de Tibetaanse mandala's en thangkas. Elke Boeddha wordt verondersteld in staat te zijn een bepaald kwaad te overwinnen met een specifieke kwaliteit en wijsheid.
DHY01