Boeddha Shakyamuni
Gold face, verguld.
Hoogte 15 cm

SH06-