Boeddha Shakyamuni
Gold face, verguld.
Hoogte 14 cm

SH05