Boeddha Shakyamuni
Gold face, verguld.
Hoogte 20 cm

SH04