Schelp (doengkar)

Lengte 38 cm.

De schelp (doengkar) is een ritueel muziek instrument. Vaak is de schelp versierd met een metalen vleugel die rijkelijk bewerkt is. Schelpen die zich naar rechts oprollen, worden beschouwd als bijzonder beschermend.
De klank van de schelp, die zich in de verte verspreidt, symboliseert de verspreiding van de dharma, het boeddhistische onderricht.