Tenzin Zorg

Tenzin Zorg is geen organisatie. Daardoor kunnen we geen donaties van geld en/of materialen ontvangen. Tenzin Zorg is gewoon een vanuit het hart gemotiveerde vorm van dienstverlening, geïnspireerd op de goede werken van de Heilige Moeder Theresa.


Tenzin Zorg maakt  direct contact met arme families, kinderen, oudere mensen en instituten in India. Na het tot stand brengen van het eerste contact dan kan u hiermee verder gaan als donor / sponsor. Mochten er zich later problemen voordoen in de uitwisseling van berichten dan kunnen wij hierbij behulpzaam zijn.

Wij doen ons uiterste best om van het contact tussen u en de mensen in India een van-hart-tot-hart contact te maken. Daarvoor zullen we bijvoorbeeld persoonlijke brieven uitwisselen alsmede cadeaus zoals foto’s, video films en dergelijke. We doen dit zonder bijkomende kosten.

Alle kosten proberen we te dekken vanuit de bescheiden inkomsten van onze winkel. Als er geldschieters zijn die belangstelling hebben om India te bezoeken, dan kunnen wij dit bezoek (aan de kinderen) voor ze regelen.

Er zijn verschillende manieren om ondersteuning te leveren:

1. Als u geïnteresseerd bent om kinderen in India via het Departement van Education van de centrale Tibetaanse regering in ballingschap [ www.tibet.net/en/education of www.sherig.org ] te ondersteunen, dan vraagt dit een maandelijks bedrag van $ 30 per kind. Het departement zal u of ons dan een foto sturen tezamen met een levensbeschrijving. Zodra u dit kind sponsert zal het kantoor van het ministerie rechtstreeks met u corresponderen. U ontvangt dan officiële brieven van het ministerie en ook de brieven van de kinderen.

2. Als u direct contact wilt hebben met een gezin of met kinderen dan kunnen wij u een foto of een biografie ter beschikking stellen. U kunt daarna direct contact op met de betrokken personen. U ondersteunt ze met een flexibel bedrag in de ordegrootte van € 15 of € 20 of meer per maand.

3. We kunnen ook de ondersteuning van oudere mensen organiseren. Hierbij een speciaal voorbeeld. Dhr. Diederick Sprangers bood hulp aan een inmiddels overleden oude vrouw, Ama-Youdon, en haar man, Testan Tashi. Deze ondersteuning kwam tot stand op het moment dat Ama Youdon erg ziek in bed lag. Deze vriendelijke hulp bood haar als het ware de kans op een nieuw leven. Inmiddels is er Ama Youdon stichting opgericht. Deze stichting is bedoeld om oude mensen in de Tibetaanse vluchtelingen gemeenschap, die geen familie netwerk om zich heen hebben zorg aan te bieden. Dit betreft bijvoorbeeld hulp in de huishouding.

4. Tenslotte kunnen we ook onze hulp aanbieden wanneer u projecten wilt ondersteunen. In 1999 bijvoorbeeld hebben de heer Luuk en mevrouw Ike Westerhof een compleet gebouw voor de schoolbibliotheek inclusief boeken geschonken aan de Tibetaanse kolonie in Dehra Dun. De bouw vond plaats onder toeziend oog van het Departement van Educatie. 

In 2005 hebben we contact gehad met dhr. William Yang en zijn organisatie van Tibetaanse Huisvesting(Tibetan Homes Foundation) Mussoorie-India [ www.tibhomes.org ] om ons te steunen met 3000 dekens voor schoolkinderen en de meeste van deze kinderen waren afkomstig uit Tibet. Hetgeen ze zeer goed tegemoet kwam in de ijzige winter in Mussoorie.